Vytvor hymnu Kvetného víkendu 2017!


Môžeme postaviť viacúčelový prístrešok pri našom centre


DUCHOVNO-FORMAČNÝ POBYT V TALIANSKU

Pozývame chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na polročný duchovný a formačný pobyt do komunity otcov rogacionistov v Taliansku počas roka, aby sa rozhodli, či cesta zasvätenia života je pre nich tá správna. Kongregácia sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Náklady na pobyt hradia otcovia rogacionisti. Za pomoci kňazov sa budeš môcť rozhodnúť o svojom ďalšom duchovnom smerovaní. Zašli svoj životopis a následne ťa pozveme na stretnutie: Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikulᬚa, Hlavná 81, 080 01 Prešov alebo konkatedralapo@gmail.com , 0911/487341. JOZEF MIHAĽ

Pomôžme!!!


Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí finančne, materiálne alebo modlitbou podporujete centrum.
Za vás všetkých je každý štvrtok slávená sv. omša u nás v centre. Buďte požehnaní! ĎAKUJEME! :-)


Škola osobnej formácie


Ďakujeme!

Chceme sa poďakovať Janke Antalovej za všetko, čo pre DCM spravila. Za jej službu, obetavosť a otvorené srdce. Nech ťa žehná Pán a Panna Mária chráni tvoje kroky. Ďakujeme ;-) +

Veľa síl a požehnania prajeme aj novej koordinátorke Monike Kučerovej.Ďakujeme! :-)

Chceme sa veľmi, ale veľmi poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na KV 2016. Za vašu obetavosť, silu, čas a trpezlivosť, nech Vám to Pán mnohonásobne odplatí. Tiež ďakujeme všetkým účastníkom, bez vás by to nebolo ono ;-). No a hlavne ĎAKUJEME nášmu nebeskému Otcovi, ktorý celý KV viedol a požehnával.

Tak nezabudnime:
„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“(Mt 5,7).
Posolstvo Sv. Otca mladým

Po necelých dvoch týždňoch prinášame oficiálny slovenský preklad posolstva Svätého Otca Františka k 31. svetovým dňom mládeže, ktoré sa uskutočnia o rok v Krakove. Preložila ho Konferencia biskupov Slovenska.
Pápež František nás v ňom povzbudzuje, aby sme „prinášali plameň milosrdnej Kristovej lásky“ do každodenného života, a to tým, že budeme praktizovať skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Píše aj o radosti z Božieho odpustenia a o tom, že milosrdenstvo nie je „dobráctvo“ ani sentimentalizmus.
Nesie sa v znamení oficiálnej témy "Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo" (Mt 5,7).
Celé znenie posolstva si môžete prečítať tu: www.svetovednimladeze.sk/o-sdm/list-svateho-otca.
zdroj: www.svetovednimladeze.sk

Slovko na tento školský rok

Duchovná príprava na SDM Krakov 2016


Ponúkame pre vašich birmovancov z farnosti možnosť zúčastniť sa evanjelizačného víkendového výjazdu. Stačí si vybrať jeden z vybratých termínov. Viac v záložke Misijný tím.