Modlitba

Uvedomujeme si, že bez Božieho požehnania a Jeho pomoci by DCM nemalo význam a nemohlo by plnohodnotne fungovať a prinášať požehnanie aj do životov mladých ľudí, ktorí ho navštívia.

Všetky Vaše modlitby za centrum, kňazov, tímakov, spolupracovníkov, ako i za mladých, ktorí do centra prichádzajú sú veľmi dôležité.

Rozhodli sme sa vytvoriť modlitbovú reťaz za DCM. Zapojením do modlitbovej reťaze berie mladý človek na seba záväzok, že sa bude jeden deň v týždni modliť modlitbu za DCM.

Ak máte záujem zapojiť sa spolu s nami do modlitbovej reťaze za DCM, zapíšte sa do nižšie uvedenej tabuľky:

TABUĽKA

 

Ďakujeme za Vaše modlitby!

Modlitba za DCM Maják

Najdrahší Ježišu, ďakujeme Ti za to, že si nás stvoril z lásky a pre lásku.
Zverujeme do Tvojich rúk Centrum, aby vytváralo stály priestor a čas Tvojej lásky,
aby bolo Majákom Tvojej nekonečnej dobroty a bezhraničného milosrdenstva.
Odovzdávame Ti, Ježišu, tých, ktorí prijali od Teba pozvanie v Centre slúžiť.
Daj im milosť otvoreného srdca, aby vytrvali v rozhodnutí rásť cez dar služby.
Zároveň odovzdávame do Tvojich rúk, Ježišu, ľudí, ktorí prichádzajú do Centra.
Náplň ich prázdne ruky darom prijatia a zmyslom života.
Príď do ich sŕdc so svojím pokojom a radosťou.

Panna Mária, Matka prijatia, do tvojich rúk zasväcujeme DCM.
Vypros nám milosť, aby sme zaň ďakovali, aby sme Centrum prijímali ako Boží dar.
Mária, daj, aby sme nezabúdali, že uprostred Centra je vždy Kristus – Svetlo.
Uč nás prijímať seba samých, uč nás prijímať bratov a sestry.
Ty sama, Panna Mária, pripravuj srdcia ľudí, ktorí v DCM žijú a doň prichádzajú,
obmäkčuj ich svojou materinskou láskou, aby čoraz viac rástli v láske ku Kristovi
a mali odvahu o tejto Láske svedčiť.

Amen.

IMPRIMATUR Mons. Marián Chovanec, Banskobystrický biskup, 23.12.2015, Nr. 1944/2015