Vyplnením tohto registračného formulára sa záväzne prihlasujem na Diecézne stretnutie mládeže Kvetný víkend 2017 v Banskej Bystrici organizované Diecéznym centrom mládeže MAJÁK.
Odoslaním tohto registračného formulára potvrdzujem, že som si pozorne prečítal(a) a súhlasím so všetkými podmienkami registrácie na Kvetný víkend 2017 uvedené na stránke www.dcmmajak.sk.
Vyplnením a odoslaním formulára vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň udeľujem súhlas so zverejnením mojich fotografií z Kvetného víkendu 2017 na stránke www.dcmmajak.sk a pre účely propagačných materiálov Diecézneho centra mládeže MAJÁK. Rovnako týmto vyjadrujem, že akceptujem storno podmienky uvedené na www.dcmmajak.sk.

Registrácia - Kvetný víkend 2017
Meno *
Priezvisko *
Pohlavie *

Rok narodenia *
Mesiac narodenia *
Meno zodpovednej osoby počas KV *
Mesto *
E-mail *
Telefón *
Prihlasujem sa ako *
Ako člen PPT do služby *
Zamestnanie *

Súrodenecká zľava *
Súrodenecká zľava platí len pre študentov. Platí len pre dvoch alebo viacerých súrodencov, ktorí sú všetci študenti. Zľavu si môžu uplatniť iba v prípade, že sú obaja (viacerí) súrodenci prihlásení na KV 2017 a sú obaja (viacerí) študenti. Dvaja súrodenci, z ktorých je jeden pracujúci, si súrodeneckú zľavu uplatniť nemôžu.
Príklad č. 1
Prvý súrodenec - študent – súrodenecká zľava 20% - ÁNO
Druhý súrodenec - študent – súrodenecká zľava 20% - ÁNO
Príklad č. 2
Prvý súrodenec - pracujúci – súrodenecká zľava 20% - NIE
Druhý súrodenec - študent – súrodenecká zľava 20% - NIE
Príklad č.3
Prvý súrodenec - pracujúci – súrodenecká zľava 20% - NIE
Druhý súrodenec - študent – súrodenecká zľava 20% - ÁNO
Tretí a ďalší súrodenec - študent – súrodenecká zľava 20% - ÁNO


Meno súrodenca *
Zamestanie súrodenca *

Ubytovanie *

Obed v sobotu *

Jedlo *


Kontaktná osoba
(Meno Priezvisko, E-mail, Telefón)
Poznámka
Suhlas so spracovanim udajov *