Materiálna pomoc

Nakoľko veľká časť výdavkov DCM Maják ide na potraviny a zariadenie, je pre nás Vaša materiálna pomoc veľmi dôležitá. Vždy na jeseň sa organizuje pravidelná zbierka darov zeme. Vždy nám pomôžu potraviny ako napr. cestoviny, ryža, zemiaky, zelenina, strukoviny, zaváraniny a iné dlhšie trváce. 🙂

Ďakujeme za každý jeden dar.