Materiálna pomoc

Nakoľko veľká časť výdavkov DCM Maják ide na potraviny a zariadenie, je pre nás Vaša materiálna pomoc veľmi dôležitá. Vždy na jeseň sa organizuje pravidelná zbierka darov zeme. Prostredníctvom našej webovej stránky Vás budeme už čoskoro informovať o tom, čo by nám pomohlo a čo v DCM Maják momentálne najviac potrebujeme.