Partneri

Hlavní partneri:
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica – www.bbdieceza.sk
Farnosť Banská Bystrica – Katedrála
Farnosť Banská Bystrica – Mesto
Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne – www.xaver.sk
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže – www.zksm.sk

Mediálni partneri:
Časopis Nahlas – www.nahlas.sk
TV LUX – www.tvlux.sk
Rádio Lumen – www.lumen.sk
TK KBS – www.tkkbs.sk
BYSTRICA 24 – bystrica.dnes24.sk
ŠTUDENT 24 – student.dnes24.sk
MIRIAM – miriam.sk
Godzone – www.godzone.sk

 

Partneri:
Rada pre mládež a univerzity KBS – www.mladez.kbs.sk
Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa v Banskej Bystrici – www.upcbb.sk
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici – www.kgsm.sk
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Banskej Bystrici – www.zssm.edupage.org
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy – www.rodinabb.sk
Moja komunita – www.mojakomunita.sk
Mesto Banská Bystrica – www.banskabystrica.sk