2% mladým

Venujte aj tento rok 2% z daní mladým, ktorí navštevujú Diecézne centrum mládeže v Španej Doline.

Vďaka Vašim 2 %:

• budú môcť mladí ľudia aj naďalej prichádzať do DCM a nachádzať tam svoj druhý domov,
• DCM bude môcť realizovať naďalej akcie ako Kvetný víkend, Tajomstvo, Animátorská škola, Festival umenia a krásy a veľa iných,
• bude môcť realizovať výjazdy do dekanátov,
• DCM bude môcť zefektívniť svoju prácu a realizovať nové podujatia ako odpoveď na aktuálny dopyt mladých ľudí.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

POKYNY PRE ZAMESTNANCA, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

1. Do 15.02.2017 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Požiadať zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
5. Predpísané tlačivo, ktoré nájdete na stiahnutie nižšie, doplňte v zmysle Vyhlásenia.
6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech DCM. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Tlačivá na stiahnutie

Kliknutím na dané tlačivo si ho môžete stiahnuť.
Potvrdenie o zaplateni dane
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

POKYNY PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SI SAMI PODÁVAJÚ DAŇOVÉ PRIZNANIE

1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú:
IČO: 359 89 441
Právna forma: cirkevná organizácia
Obchodný názov: Diecézne centrum mládeže MAJÁK
Sídlo: Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú:

IČO: 359 89 441
Právna forma: cirkevná organizácia
Obchodný názov: Diecézne centrum mládeže MAJÁK
Sídlo: Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať:
tel.: +421 915 977 829
mail: spolocne.dcm@gmail.com