Rada laikov a kňazov

Na jeseň v roku 1999 navštívili mladí s kňazom z Diecézneho centra mládeže kňazské rekolekcie, kde hovorili o DCM, jeho úlohe a potrebe starostlivosti o mladých v rámci farností. Ako ovocie týchto návštev vznikla Rada kňazov Banskobystrickej diecézy a Rada laikov Banskobystrickej diecézy.
Rada kňazov je zložená z kňazov zodpovedných za mládež dekanátu, ktorých úloha je viac formačná. Okrem toho ich úlohou je práve napomáhanie vzniku spoločenstiev vo farnostiach a hľadanie možností pastoračnej starostlivosti o mladých. Kňazi pre mládež sa stretávajú štyrikrát za rok.
Rada laikov je tvorená mladými z jednotlivých dekanátov, ktorí majú pomáhať kňazom pre mládež. Ich úloha je zameraná na spoluprácu s Centrom a kanceláriou, na odovzdávanie informácií a organizovanie podujatí. Jednou z najdôležitejších úloh členov Rady laikov je pomôcť mladému človeku žijúcemu vo farnosti BB diecézy spoznať jediného, skutočného a živého Boha a rozhodnúť sa žiť pre Neho. Rada laikov sa od roku 1999 stretáva štyrikrát do roka. Rada kňazov má momentálne 14 členov a Rada laikov 27 členov.

Kňazi pre mládež

 Peter Staroštík  Banská Bystrica – Katedrála
 Tomáš Kuník  Banská Bystrica – mesto
 Dušan Horváth  Banská Štiavnica
 Peter Repiský  Detva
 Michal Baláž  Krupina
 Vladimír Šimunek  Levice
 Jozef Poláček  Partizánske
 Ján Jáger  Prievidza
 Slovenská Ľupča
 Szczepan Bysiek  Turčianske Teplice
 Jozef Novák  Veľký Krtíš
 Dominik Markoš  Zvolen
 Žiar nad Hronom
 Martin Ďuračka  UPC – Banská Bystrica
 Boris Brutovský  KGŠM – Banská Bystrica

Zástupcovia za dekanáty

 Veronika Ondrejková  Banská Bystrica – Katedrála
 Lukáš Krupa  Banská Bystrica – Katedrála
 Eva Synaková  Banská Bystrica – Mesto
 Daniela Halajová  Banská Štiavnica
 Júlia Labudová  Banská Štiavnica
 Martin Pekár  Bojnice
 Lesia Bahnová  Detva
 Jana Kružliaková  Detva
 Viktória Sedmáková  Krupina
 Katarína Maceková  Levice
 Marek Baláž  Nová Baňa
 Jozef Chreno  Partizánske
 Barbora Ševčíková  Prievidza
 Martin Halaj  Slovenská Ľupča
 Silvia Vaníková  Slovenská Ľupča
 Dominik Belica  Šahy
 Ivana Poliaková  Turčianske Teplice
 Martina Mazuráková  Turčianske Teplice
 Veronika Makúchová  Veľký Krtíš
 Mária Malíková  Veľký Krtíš
 Veronika Hromadíková  Zvolen
 Valentína Kaliská  Zvolen
 Martin Balún  Žiar nad Hronom
 Tatiana Turanová  UPC – Banská Bystrica
 Kristína Šoltýsová  UPC – Banská Bystrica
 Lenka Vigašová  KGŠM – Banská Bystrica
 Michaela Kurucárová  Spoločenstvo SP