Základné info

Škola osobnej formácie je kurz zameraný na osobnostný rast a prehĺbenie viery. Na absolvovanie tohto kurzu nepotrebuješ túžbu slúžiť iným, nemusíš sa stať animátorom. Stačí, ak chceš ešte viac objaviť Krista a žiť s Ním, spoznať seba samého, zažiť spoločenstvo – jednoducho “Pohnúť seba” – tým správnym smerom, smerom k nebu. Počas 8 víkendových stretnutí sa budú účastníci venovať týmto témam: Spoločenstvo, Božia láska, Sebaprijatie, Ježiš Kristus, Vnútorné uzdravenie, Modlitba, Sväté písmo, atď. Po ukončení kurzu dostaneš potvrdenie o jeho absolvovaní

Podmienky prihlásenia sa
– poslať poštou vypísanú prihlášku
– vek 16 až 30 rokov
– súhlas rodičov (ak máš menej ako 18 rokov),
– úspešné absolvovanie prijímacích skúšok. Nie je to nič strašné.

Niekoľko stručných informácií
Trvanie kurzu Osem víkendov počas jedného roka(od jesene 2017 do leta 2018) a týždňové stretnutie počas leta 2018. Po ukončení je možné prihlásiť sa na ďalší ročný kurz – Školu služby. Až po ukončení druhého kurzu získa účastník certifikát animátora.
Prihlášky do  31. 8. 2017
Prijímacie skúšky Skúšky tvoria 2 časti: Písomná časť (test z náboženstva, osobnostný test, psychologické testy).
Ústna časť (osobný pohovor).
Pozvánku pošleme e-mailom.
Termín skúšok  23. 9. 2017
Odporúčaný dobrovoľný príspevok na pokrytie nákladov:  a) 8 víkendov po 15 € pre študentov (18€ pre pracujúcich)
 b) týždňové stretnutie počas leta na záver kurzu 60 €
 c) na začiatku kurzu príspevok na prevádzku: 20€ pre študentov, 30€ pre pracujúcich