Prihláška

Tu si môžeš stiahnúť prihlášku do Školy osobnej formácie, ktorú nám vyplnenú pošli do 31. 8. 2017 na adresu:

Diecézne centrum mládeže Maják
Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE