Prihláška

Tu si môžeš stiahnúť prihlášku do Školy osobnej formácie, ktorú nám vyplnenú pošli do 31. 8. 2017 na adresu
Diecézne centrum mládeže Maják
Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE