Deň spoločenstva DCM 2017

Drahí priatelia DCM,
srdečne Vás pozývame v sobotu 27. mája 2017 do centra v Španej Doline na Deň spoločenstva DCM.
Je určený všetkým tým, ktorí pôsobili v centre, alebo sa zapojili do jeho činnosti, tým, ktorím leží na srdci činnosť a poslanie DCM v našej diecéze.

Program začne sv. omšou o 11. hod. v Kostole Premenenia Pána v Španej Doline.

Po nej bude nasledovať obed – samozrejme to bude guláš. 🙂
Poobede otec Juraj a tímaci zhodnotia činnosť centra od posledného Dňa spoločenstva.
Predpokladaný koniec Dňa spoločenstva DCM je o 19. hod.

Zároveň Vás pozývame zapojiť sa do súťaže o najchutnejší koláč, ktorý môžete priniesť, výherca bude odmenený. 🙂

Prosíme Vás, aby ste nám do 25 . 5. 2017 potvrdili Vašu účasť buď e-mailom na majak.dcm@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0915 977 829.

Už sa na Vás veľmi tešíme! 🙂

 

o. Juraj a tímaci DCM