Silvester

Túto akciu asi ani netreba veľmi predstavovať, koná sa na prelome kalendárnych rokov, má zábavný a duchovný charakter. Vždy posledné minúty starého roku a prvé minúty nového roku sú strávené v modlitby pred eucharistickým Pánom Ježišom. Taktiež je tradíciou aj novoročná pešia púť na Staré Hory. Je určená pre mladých od 18 rokov.