Púť do Medžugoria

„Drahé deti Milujte, modlite sa a vydávajte svedectvo o mojej prítomnosti všetkým tým, ktorí sú ďaleko. Svojím svedectvom a príkladom môžete priblížiť srdcia, ktoré sú ďaleko od Boha a jeho milosti. Som s vami a prihováram sa za každého z vás, aby ste s láskou a odvahou vydávali svedectvo a povzbudzovali všetkých, ktorí sú ďaleko od môjho Nepoškvrneného srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
(Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Medžugorie, 25 apríla 2017)

Medžugorie je miestom modlitby a pôstu, obrátenia a znovuzrodenia. Prijmi aj Ty pozvanie na púť a vykroč spolu s nami.

 

Kedy: 9. 8. – 16. 8. 2017 (spolu 8 dní)

Registrácia trvá do: 9. 7. 2017
Číslo účtu:
SK37 8360 5207 0042 0426 9923 (do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko)
Registrácia je platná až po zaplatení poplatku – najneskôr do 9. júla.
Po uhradení Vás budeme kontaktovať s ďalšími informáciami.

Cena: 180 € (zahŕňa dopravu a ubytovanie)
Doprava: klimatizovaným autobusom zn. Mercedes s možnosťou zakúpenia studených a teplých nápojov
Ubytovanie: 5x penzión blízko centra – izby 2-4 posteľové, WC, kúpeľňa
Strava: individuálna, možnosť obeda v cene 8 € (objednáva a platí sa na mieste)
Zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č.281/2001 Z.z., účasť kňaza, účasť zástupcu CK
Poistenie: v prípade záujmu je možné priplatiť si komplexné cestovné poistenie (0,94 € os/deň, na 8 dní 7,52 €, treba uviesť pri registrácii)
Miesto odchodu: Bratislava a Banská Bystrica

 

PROGRAM :

1. deň: Odchod z Banskej Bystrice o 16:00 hodine. Nočná jazda cez Maďarsko a Chorvátsko.

2. deň: Ráno príchod na Makarskú riviéru, návšteva pútnického miesta Vepric, následne celodenné kúpanie v mori. V podvečer príchod do Medžugoria, ubytovanie. Účasť na večernom programe so spoločnou modlitbou sv. ruženca, účasť na svätej omši.

3. – 6. deň: Pobyt na pútnickom mieste, návšteva prvého miesta zjavenia Podbrdo, spoločná krížová
cesta na Križevac, návšteva Cenacola – komunity závislých. Večer účasť na svätej omši, sv. ruženci a spoločných modlitbách.

7. deň: Ráno odchod na Makarskú riviéru, účasť na sv. omši na Veprici, kúpanie v mori.  V podvečerných hodinách odchod domov. Nočná jazda.

8. deň: Príchod domov v dopoludňajších hodinách.

Tešíme sa na všetkých spolupútnikov.

 

Kontaktná osoba:
Monika Kučerová – majak.dcm@gmail.com, 0915 977 829
Púť je organizovaná prostredníctvom cestovnej kancelárie KRIŠTOF TOUR, s.r.o., Bratislava.