Diecézny futsalový turnaj 2017
Termín: 28.10.2017 (sobota)
Miesto konania: Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica
Odporúčaný dobrovoľný príspevok za tím: 25€ (režijné náklady, čaj, obed – guláš)
– príspevok sa platí na mieste
Prihlásiť sa je možné do 23.10.2017 20:00

 

Realizácia turnaja je spojená s účasťou aspoň 6 vopred registrovaných tímov. Ak nebude táto podmienka splnená, tak sa turnaj z organizačných dôvodov ruší. Ďakujeme za pochopenie.

 

Pravidlá diecézneho turnaja:

!!!zmena oproti minulému roku!!! – za jeden dekanát sa môže prihlásiť aj viacej tímov

– hrať môžu hráči vo veku 15 – 25 rokov (v mužstve môže byť 1 hráč nad 25 rokov)

– tím môže tvoriť aj jeden ligový hráč do 25 rokov.
         (Za ligového hráča sa považuje:
         muži futbal: 1. – 5. liga
         muži dorast futbal: 1. – 3. liga
         muži futsal: 1. a 2. liga
         muži dorast futsal: 1. a 2. liga)

– tím je povinný uviesť túto skutočnosť v súpiske (do poznámok). Odhalené zamlčanie znamená vylúčenie celého tímu z turnaja.

– počet hráčov v družstve 5 – 10 (hrať môžu len tí, ktorí sú na súpiske), 4 + 1 (hokejové striedanie)

– hráč, ktorý nie je na súpiske, nemôže nastúpiť do hry!

– hráči sú oblečení v dresoch s príslušnými číslami, ktoré si nahlásili do súpisky (bolo by vhodné, aby každé mužstvo malo aj rozlišovacie vesty k dispozícii, aby sa predišlo splývaniu podobných farieb 2 mužstiev, nie je to nutnosť, ale zároveň užitočná rada pre vás)

– pred každým zápasom má mužstvo 5 min. na nástup a rozcvičenie, ak nenastúpi do 5 min. prehráva kontumačne (5:0)

– vstup len v halovej obuvi !!! (no tarf)

-pravidlá a systém turnaja, závisí od počtu zaregistrovaných tímov a bude zverejnený v deň turnaja

-organizátor si v prípade potreby vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť pravidlá v duchu “fair-play”

-program pošleme 25.10.2017 zodpovednej osobe

-pravdepodobný začiatok je o 8.00 hod sv. omšou v kaplnke KGŠM

-v prípade akýchkoľvek otázok sa ozvite na kontakt.dcm@gmai.com

REGISTRÁCIA TU:

Za organizačný tím
tímak Juraj Maďar