Deň spoločenstva

Na tento deň strávený v DCM sú pozvaní všetci tí, ktorí slúžili v Centre ako tímaci, spolupracovníci, dobrovoľníci a chcú sa stretnúť, porozprávať, dozvedieť sa viac o aktuálnej činnosti Centra a vedieť o nových plánoch a víziách Centra. Koná sa raz za rok v júni v čase výročia založenia DCM.